Balans, het geheime ingrediënt voor future-proof talent

Het woord talent komt van het Griekse Talenton, dat weegschaal of balans betekent. Later is dit woord een andere betekenis gaan krijgen, zoals aanleg en begaafdheid. In de HR-wereld staat talent voor wat iemand in zijn of haar bagage heeft om een bepaalde baan succesvol te kunnen uitvoeren en te kunnen doorgroeien binnen de organisatie. Maar die oorspronkelijke betekenis die het woord had eeuwen geleden, is eigenlijk zelfs vandaag de dag nog relevant.

Joke van Cappelle – Future Learning

Drie componenten

Talent gaat namelijk niet alleen om de aanleg, maar ook om de balans tussen de drie componenten: kunnen, willen en zijn. Oftewel: competenties, motivatie en persoonlijkheid. Als deze balans in orde is én blijft, dan kan talent dynamisch zijn. Zo kan een persoon doorgroeien in een functie en blijft het talent zich ontwikkelen.

Ontwikkelingen gaan snel

Deze groei en ontwikkeling is in de huidige economie een voorwaarde. De samenleving en de technologie ontwikkelen zich in een zeer hoog tempo. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, duurzaamheid, communicatie- en informatietechnologie, biotechnologie en artificiële intelligentie (AI).

Sociale intelligentie staat voorop

Bedrijven en organisaties hebben mensen nodig die in deze tijden goed kunnen functioneren en een bijdrage leveren. Hierbij gaat het steeds meer om sociale intelligentie en minder om de basiscompetenties omdat die toch continu veranderen. Denk aan het vermogen om op basis van persoonlijke eigenschappen goed te kunnen samenwerken en communiceren met anderen, en te leren van anderen om zo goed kennis te kunnen delen en (her)gebruiken. Hiervoor zijn persoonskenmerken zoals veerkracht, nieuwsgierigheid en kunnen luisteren en samenwerken van belang.

Zoek de balans

Als organisatie richten wij ons op het ontwikkelen van talenten in moderne organisaties, zowel bij bedrijven als overheidsorganisaties. Het gaat hierbij altijd om de balans tussen het ontwikkelen van competentie, motivatie en persoonlijkheid.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een goed voorbeeld is MCB, een metaalgroothandel maar ook een kenniscentrum op het gebied van metaal. Het is voor MCB van groot belang dat alle medewerkers, zowel mensen op de werkvloer als binnen management en sales, dezelfde brede en diepe kennis over metalen hebben. Deze kennis wordt door de inhoudsdeskundigen gedeeld binnen een online kennis-managementsysteem.

Scaffolding

Het didactische model dat hierbij is gekozen, heet scaffolding, oftewel het aanbrengen van steigers. Dat wil zeggen dat elke medewerker op zijn of haar niveau kennis krijgt aangeboden waarna verdieping en verbreding plaatsvindt op basis van de individuele behoefte. Een beginnende salesmedewerker heeft bijvoorbeeld andere kennisbehoeften dan een ervaren operator. Maar medewerkers in beide functies moeten kunnen doorgroeien in hun talent.

Creëer een talentpool

Ook stelt MCB alle digitale inhoud beschikbaar aan het onderwijs. Zo ontstaat er een talentpool met de juiste kennis om te kunnen starten bij MCB. Zo vullen onderwijs en bedrijfsleven elkaar perfect aan met als doelstelling de toekomstbestendige talentontwikkeling die nodig is voor de huidige samenleving én het bedrijfsleven.

Future Learning is partner van HR Live 2019. Meer weten? Bekijk hier het workshopprogramma.