Ben jij klaar voor beoordelen in 2030?

In de periodieke beoordelingsgesprekken wordt gekeken naar het verleden. Wat heb je de afgelopen periode gedaan, heb je de KPI’s gehaald en wat is je toegevoegde waarde aan de organisatie? Daar wordt vervolgens een beloning aan gekoppeld. Tenminste, zo gaat het vaak in de praktijk. Maar het wordt pas echt interessant als je niet alleen naar het verleden kijkt, maar ook naar de toekomst. Waarop zou je beoordelen? Welke onderdelen of vaardigheden komen er dan aan bod in het gesprek?

Joost Bazelmans – Elephant Road

The future is now

De toekomst komt snel, de vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt en waar we dus ook op moeten gaan beoordelen noemen wij de Future Work Skills. Dit zijn de skills die medewerkers steeds meer nodig gaan hebben. Het gaat om vaardigheden die aansluiten bij de veranderende en veelal digitale wereld. Voorbeelden van thema’s die daarbij spelen zijn ‘Digital literacy,’ ‘Cognitive load management,’ ‘Social Intelligence’ en ‘Cross cultural competencies’.

Digital literacy

Digitale geletterdheid verwijst naar het vermogen om duidelijke informatie te vinden, te evalueren, op te stellen en toe te passen op verschillende digitale platforms. Veel van deze vaardigheden hebben we al en passen we ook dagelijks toe, denk aan het zoeken via Google. Een training waarin je meer verdieping krijgt, helpt je beter om te gaan met de informatie die je krijgt. Een goed voorbeeld is het leren begrijpen van algoritmen.

Cognitive load management

Cognitive Load Management gaat om breinproductiviteit en gefocust werken. Een training kan medewerkers helpen om bijvoorbeeld weerstand te bieden tegen alle apps die ook tijdens werktijd privé gebruikt worden en aandacht vragen.

Social Intelligence

Social intelligentie is de vaardigheid om relaties te bouwen en te onderhouden en je te bewegen in verschillende sociale omgevingen. Volgens het IFTF Future Skills report zijn er twee factoren die van belang zijn voor werken in de toekomst:

  • Ten eerste heb je medewerkers nodig die sociaal intelligent zijn en in staat om lokale processen in te passen in een ‘global business framework’.
  • Ten tweede zullen sommige, met name administratieve, werkzaamheden door bots overgenomen worden. Onze werkzaamheden zullen dus ook veranderen of verdwijnen. Het verschil tussen mens en machine is en blijft onze sociale intelligentie.

Cross cultural competencies

Cross-culturele competenties verwijzen naar de kennis, vaardigheden en motivatie die individuen in staat stellen zich effectief aan te passen in een interculturele omgeving. Hoe je medewerkers omgaan met andere culturen wordt bij verdere globalisering steeds belangrijker.

Kijk bij een beoordeling dus niet alleen achteruit, maar ook vooruit. Beoordeel met het formuleren van een ontwikkelvraag. Houd bovenstaande Future Works Skills in gedachten bij het kiezen van trainingen of opleidingen voor je medewerkers. Want helaas zijn deze skills in het onderwijs nog vaak onderbelicht terwijl ze zo snel en hard nodig zijn in ons werk.

Future Work Skills helpen je medewerkers zich te ontwikkelen voor de toekomst. Een mooiere beloning kun je je niet wensen, toch?

Tijdens HR Live 2019 verzorgt Joost Bazelmans de workshop ‘Digital & Blended leren: Praktijk cases & zelf doen!’