Bewust leiderschap als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

80% van de leiders handelt onbewust en onvolwassen, zo blijkt uit een onderzoek van Bob Anderson. Ze werken vanuit een mindset die gebaseerd is op overtuigingen en veronderstellingen uit hun kindertijd. Vanuit de angst voor afwijzing houden deze leiders bijvoorbeeld hun mening voor zichzelf of vertonen autoritair gedrag.

Sat Kirtan Kaur Khalsa – InvestInYoga

Van organisaties met onbewuste en onvolwassen leiders hoef je niet te verwachten dat ze gezonde, duurzame organisaties creëren. En als je kijkt naar het enorme aantal mensen met een burn-out is dat nou juist zo hard nodig.

Deze tijd vraagt om Conscious Leadership

Het tijdperk waarin we nu leven, met de complexiteit, de overvloed aan informatie en de toenemende werkdruk, vraagt om volwassen en bewuste leiders. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, bewust leiderschap?

Ego boven organisatie

Bewuste leiders hebben een heldere visie, durven keuzes te maken en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Dit zijn leiders die authentiek zijn, zich kwetsbaar durven op te stellen en het zijn meesters in luisteren. Kortom, leiders die bereid zijn hun ego aan de kant te zetten ten behoeve van de organisatie en de medewerkers.

Waarom is dit zo belangrijk voor HR?

Bewustzijn en prestaties – persoonlijk én organisatorisch – zijn fundamenteel met elkaar verbonden. Een organisatie presteert op het overheersende niveau van bewustzijn van het management. Als je als organisatie betere prestaties wil, individueel en organisatorisch, dan heb je leiders nodig die bereid zijn de organisatie boven hun ego te plaatsen.

Een praktisch voorbeeld

Een praktijkvoorbeeld: Wouter heeft een financieel adviesbureau. Hij besteedt de laatste jaren meer aandacht aan zijn eigen werk-privé balans, en begint nu elke ochtend op zijn yogamat de dag. Hierdoor is hij ook meer ontspannen op de werkvloer reageert hij met meer geduld naar zijn team en klanten. Hij vindt het niet meer erg om dingen meerdere keren uit moeten te leggen. Hij merkt dat dit ook een positief effect heeft op zijn team en de resultaten.

Het effect op werknemers

De gezondheid van een organisatie valt of staat met de leider. Als je als leider jouw verantwoordelijkheid neemt, als je vertrouwt op de koers die je hebt uitgezet en dat uitstraalt, dan schep je de voorwaarden voor de werknemers om dat ook te doen. Zo geef je ze de kans om zichzelf te ontplooien en creëer je een gezonde organisatie die voorbereid is op de toekomst.

Sat Kirtan is partner van HR Live en geeft op 10 oktober de NineMinMax Conscious Leadership workshop. Bekijk hier het programma.