The Future of Work: een tipje van de sluier

The Future of Work, een term die de afgelopen jaren steeds vaker te horen is in de HR-wereld. Maar waar hebben we het nou eigenlijk over als het gaat om de Future of Work? Waar moet je als HR-professional aan denken?

Sanne van den Bosch – Managing Director Berenschot

De wereld van werk verandert, maar dat is in zichzelf niets nieuws. Vanaf het moment, duizenden jaren geleden, dat onze voorouders stopten als jager-verzamelaar om boer te worden, is de manier waarop we werk organiseren continu veranderd. Al decennia lang verdwijnen sommige banen en komen andere daarvoor in de plaats.

Je kan het je bijna niet voorstellen dat de laatste Nederlandse lantaarnopsteker, een baan waarbij je ’s avonds de straatlantaarns aanstak, pas in 1957 met pensioen ging. Terwijl mensen in die tijd niet konden bedenken dat product manager, software ontwikkelaar, en B2B-marketeer vandaag de dag hele gangbare functies zouden zijn.

Het is een gegeven dat werk continue verandert. De snelheid waarmee werk verandert neemt echter in hoog tempo toe. In de veelheid van ontwikkelingen zijn er twee dominante factoren die daar impact op hebben. Ten eerste de verdere digitalisering van werk en ten tweede de veranderende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan vergrijzing, veranderende voorkeuren van medewerkers en flexibilisering.

Deze ontwikkelingen roepen vragen op zoals: hoe kunnen wij als organisatie snel inspelen op alle ontwikkelingen en zorgen dat we onszelf meer agile organiseren? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende geschikte collega’s kunnen aantrekken, in een krapper wordende arbeidsmarkt? Dat medewerkers zich duurzaam en gericht ontwikkelen, zodat ze over de juiste kennis, vaardigheden en competenties beschikken? Dat onze medewerkers mobiel en inzetbaar blijven?

De opgave in het kader van The Future of Work ligt daarmee in drie belangrijke thema’s:

  1. Arbeidsmarktvraagstukken: het creëren van een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin, dus op organisatie-, sector- en landelijk niveau, optimaal op elkaar aansluiten.
  2. Transformatie van organisaties: het zorgen voor wendbare en lerende organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de omgeving, het realiseren van digitale transformaties.
  3. Ontwikkeling van mensen: het vinden en verbinden van mensen aan organisaties met de juiste kennis, vaardigheden en competenties, het employable maken van mensen en het versterken van het werkvermogen.

Meer weten over The Future of Work? Meld je dan aan voor MainStage HR, waar hoogleraar Annet de Lange en Managing Director bij Berenschot Sanne van den Bosch een presentatie geven over dit onderwerp.