Kilian Wawoe: het beoordelen de deur uit?

Beoordelen anno 2020: waar gaan veel organisaties nog de mist in en hoe komt dat eigenlijk? Wat is de relatie tussen beoordelen en belonen en hoe moet het dan wél? In dit interview vertelt Kilian Wawoe, beloningsexpert en auteur van Het Nieuwe Belonen, over de nieuwste inzichten in de meest effectieve beoordelingscyclus.

Wat is het grootste mankement van het beoordelingssysteem waar de meeste organisaties (nu nog) mee werken?

Het beoordelingssysteem wordt ervaren als oneerlijk. Zo krijgen mannen vaak betere beoordelingen en dat geldt ook voor mensen die in de top in een organisatie werken.

In het beoordelingsgesprek is de manager tegelijkertijd rechter en coach en dat gaat niet goed samen. Het koppelen van beoordelen en belonen zorgt er voor dat alle aandacht uitgaat naar het belonen. Iemand die zowel kritiek krijgt als een forse salarisverhoging, hoort de kritiek niet. Iemand die een positief gesprek heeft, maar (te) weinig salaris erbij krijgt, wordt ontevreden.

Wat is er mis met een jaarlijks functioneringsgesprek?

Onderzoek laat zien dat medewerkers, managers en HR niet of nauwelijks vertrouwen hebben in het functioneringsgesprek.

Heb je tips voor HR-managers die het beoordelingssysteem willen updaten?

Breng een scheiding aan tussen beoordelen en belonen. Zorg ervoor dat er een proces is voor het ontwikkelen van talent en separaat een proces voor het belonen van medewerkers.

Wat zijn de voordelen voor HR-professionals van doorlopende beoordeling versus het jaarlijkse beoordelingsgesprek?

Er is veel te veel administratie in het proces van Performance Management (PM) en het is daardoor een doel op zich geworden. Een doorlopende dialoog die niet of nauwelijks wordt vastgelegd is efficiënter en dat scheelt HR enorm veel tijd.

Wat zijn de voordelen voor werknemers van een continue beoordelingscyclus versus een jaarlijks functioneringsgesprek?

Targets die in januari zouden moeten worden opgesteld zijn er vaak pas in maart en die zijn in april alweer verouderd. Een bedrijf verandert doorlopend en dus is het verstandiger om doorlopend met elkaar in gesprek te gaan.

Kun je een voorbeeld noemen van een organisatie die het beoordelingssysteem goed aanpakt?

Iedere organisatie is weer anders. Samen met bureau Berenschot hebben we 100 bedrijven onderzocht op het gebied van PM. Daaruit hebben we de beste elementen gepakt en er één verhaal van gemaakt.

Met welke inzichten gaan de MainStage-bezoekers na jouw presentatie naar huis?

Ik ga de Mainstage-bezoekers een alternatief laten zien voor de veel voorkomende beoordelingscyclus op basis van wetenschappelijk en praktisch onderzoek.

Kilian Wawoe is keynote speaker van MainStage HR. Zijn presentative bijwonen? Meld je hier aan voor MainStage HR.

Naast assistant professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam is Kilian Wawoe consultant op het gebied van Beoordelen en Belonen. Op dit moment doet hij onderzoek naar hoe organisaties in Nederland het beoordelings- en beloningsbeleid inrichten.