Organisatieverandering & teamcommunicatie 2.0

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotisering en werkautomatisering hebben invloed op de arbeidsmarkt in het algemeen en op organisaties in het bijzonder. Dergelijke invloeden mogen dan van de laatste tien jaar zijn, organisatieverandering zelf is van alle tijden. Maar wat is nou eigenlijk de invloed van teamcommunicatie op organisatieverandering?

Willeke Kremer – VitalTalent

Als medewerker heb je niet veel invloed op de organisatieverandering, behalve dat je gevraagd wordt mee te werken om de verandering uit te voeren. Mocht je als medewerker de verandering wel zien zitten, dan kan het nog steeds zo zijn dat je teamleden het maar niets vinden. Sinds jaar en dag vinden leidinggevenden het een uitdaging om ‘het team mee te krijgen’.

Hoe levert teamcommunicatie nou een positieve bijdrage aan organisatieverandering? Uit het onderzoek Crucial Conversations en Culture 2.0* blijkt dat de sleutel van teamcommunicatie ligt in de kwaliteit ervan. Uit het onderzoek blijkt dat twee criteria hieraan ten grondslag liggen: psychologische veiligheid en actieve participatie van alle teamleden.

Psychologische veiligheid wil zeggen dat de teamleden zich veilig voelen om zich uit te spreken. Actieve participatie betekent dat teamleden zich niet alleen durven uit te spreken, maar ook anderen aan te spreken, ongeacht functie en of positie.

Wil je als organisatie werken aan deze twee criteria? Dan zijn er twee belangrijke strategieën die je kunt opvolgen:

  • Erkenning: begin met het erkennen van de bovenstaande criteria als nieuwe norm voor teamwerk. Ofwel: psychologische veiligheid en actieve participatie van alle teamleden zijn de voorwaarden voor effectieve communicatie.
  • Vaardigheden: leer individuele medewerkers de vaardigheden om gesprekken aan te gaan, zelfs als er veel op het spel staat. Denk aan gesprekken met een hoop tegengestelde meningen en hoogoplopende emoties.

Organisaties, teams en individuen kunnen invloed uitoefenen op succesvol veranderen door deze twee strategieën toe te passen. En daar kan geen enkele toekomstige robot tegenop!

*VitalSmarts: Crucial Conversations en Culture 2.0,  Amy Edmondson: Psychologische veiligheid, Google: Project Aristotle.

Op de HR Live 2019 verzorgt Willeke de workshops ‘Crucial Conversations, communiceren onder stress’ en ‘De zes bronnen van invloed, leidinggeven aan verandering’.

 

Meer weten over VitalTalent? Ga naar www.vital-talent.nl