Rob Koelewijn over gezondheid, vitaliteit & health-analytics

Digitalisering van onze maatschappij en hoe we werken heeft enorme impact, want hoe blijf je nou vitaal in een 24/7 economie? Bovendien is digitalisering niet alleen een risico, maar ook juist een enorme kans om gezondheid van medewerkers te vergroten. In dit interview vertelt Rob Koelewijn, vitality manager bij KLM Health Services over werknemersgezondheid anno nu en de rol van HR.

Wat houdt de functie Vitality Manager eigenlijk precies in?

Als mijn dochters dat vragen zeg ik altijd dat ik probeer piloten en stewardessen gezond en vitaal te krijgen en te houden. KLM Health Services bedient veel meer bedrijven dan KLM, maar bij elk bedrijf is het onze ambitie om medewerkers zo fit te krijgen dat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. ‘Fit to explore your world’ is niet voor niets onze ‘purpose’. Als Vitality Manager adviseer en begeleid ik onze klanten op gebied van gezondheidsmanagement. Dat gaat dus over het richten, inrichten en verrichten van gezondheid in organisaties.

Wat houdt gezondheid en vitaliteit volgens jou in?

Aan het begin van de 21e eeuw spraken we vaak over een bepaalde fysieke, mentale en sociaalemotionele gezondheidsstatus. Maar een status lijkt onveranderlijk terwijl gezondheid en vitaliteit steeds aan verandering onderhevig zijn. Daarom spreek ik liever over gezondheid en vitaliteit als het ‘vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen’. Het is een positieve benadering. Wat kun je nog wél? Vitaliteit gaat gevoelsmatig nog een stap verder. Bij mij komen dan woorden als motivatie, bevlogenheid, energie en veerkracht naar boven.

Zijn er nog meer opvallende veranderingen geweest de afgelopen 20 jaar wat betreft vitaliteit en gezondheid op de werkvloer?

Zeker. De digitalisering van onze maatschappij en de manier waarop we werk uitvoeren heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme impact gekend. We zijn bijna altijd online. Werk en privé lopen door elkaar. We kunnen altijd en overal werken. Hoe zorg je dan voor een juiste balans? Hoe blijf je vitaal in een 24/7 economie? Dat zijn nu zeer relevante vraagstukken. Het mooie is dat digitalisering niet alleen een risico is maar ook een enorme kans om gezondheid van medewerkers te vergroten.

Hoe zou dat dan positief kunnen werken?

Dat kan op veel verschillende manieren. Door apps die medewerkers coachen over leefstijl, door smartwatches die beweeggedrag monitoren. Door portals die helpen bij het zoeken en boeken van de juiste interventies. Door 24/7 beschikbaarheid van online coaching. Door waar ook ter wereld toegang te hebben tot Nederlandssprekende ondersteuning op gebied van fysiotherapie en psychologie. En dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Wat doet KLM Health Services anders ten opzichte van een paar jaar geleden als het gaat om vitaliteit en gezondheid in organisaties?

We hebben de afgelopen jaren heel veel geëxperimenteerd met de toepassingen van digitale tools. Hierdoor zijn we ons veel meer bewust van de taaiheid van gedrag. Zowel bij werknemers als bij werkgevers. Daarom richten we ons bij klanten niet alleen op de faciliteiten maar ook op de cultuur. Naar werknemers toe werken we juist aan vermogen en aan de goede houding om te werken aan gezondheid.

Merk je al effecten van jullie maatregelen wat betreft jullie werknemers?

We proberen alleen bewezen effectieve interventies in te zetten. Dus als we iets inzetten dan moet het ook werken. Een mooi voorbeeld is het programma ‘afvallen met afspraken.’ Drie maanden lang werken werknemers zich in het zweet en committeren ze zich aan een bepaalde inspanning. Met resultaat. De meeste medewerkers verliezen meer dan 3 BMI-punten.

Hoe meten jullie de effecten van de maatregelen op organisaties die jullie ondersteunen?

We meten altijd de Net Promotor Scores (NPS) waardoor we direct zien of een interventie aanslaat of niet. Daarnaast monitoren we gezondheid door voor- en nametingen. Dat kan al door middel van een simpele digitale vragenlijst of wat uitgebreider door een fit-box naar mensen thuis te sturen of ze in ons onderzoekscentrum een health check aan te bieden.

Hoe maak je als HR de effecten van maatregelen op het gebied van gezondheid en vitaliteit meetbaar?

Het is van groot belang om vooraf goed over data na te denken. Wat wil je weten en wat moet je dus meten en vastleggen, rekening houdend met de AVG. Ik ben ervan overtuigd dat het leggen van dwarsverbanden tussen leefstijl, gezondheid, verzuim en andere persoonlijke factoren gezondheidsmanagement in een nieuwe fase gaat brengen. Met goede health-analytics ga je echt toegevoegde waarde leveren in de boardroom.

Welke tips heb je voor HR-managers die het beleid op het gebied van gezondheid en vitaliteit willen opstarten of vernieuwen?

Met een gezondheidsdagje of af en toe een health check is niets mis. Maar als het daarbij blijft, gooi je geld over de balk. Gezondheid en vitaliteit beïnvloeden is taai. Je moet voor meerdere jaren, op meerdere vlakken en op meerdere niveaus maatregelen nemen.

Met welk inzicht gaan de HR-bezoekers na afloop van jouw presentatie naar huis?

Dat digitalisering een belangrijk bijdrage kan leveren aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Na mijn presentatie weten ze wat daarbij wel werkt en wat juist niet werkt.

Rob Koelewijn is keynote van Mainstage tijdens HR Live, bekijk hier het programma van Mainstage.